Skip to main content

Full text of "Máire Ní Rógáin : an seiseaḋ roinn de sgéaluiḋeacht ċúige Muṁan"

See other formats


11 I 

■Mm Ó Laoghaire, Pádraig 

Máire Ní Rógáin : an seisead roinn de sgéaluideacht cúige 
Murhan 

DOES NOT CIRCULATE PB 

1225 
.053 
1906 Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/mirenrginseisearOOIaog AVi uSLt^Xlg XXVI. mAme ní nósÁm 

.1. 

An seise^vó 11011111 

■oe 

S5é<\Uii'óe4cu cúige mtttfrán, 
PAT)11A15 Ó tA0$A1fie 

*Oo bí 

'nA Coni<xi]\t,e<\c *oe Corm]\<YÓ n<\ 5 Ae ^ 1 ^5 e « 
seos^rh t^oiT)e 

•Oo ctnj\ i n-e^<xp. 
A\\ n-A cu]t <xin<xc 
1 mUAite Át& Cb&c. 1906. BOSTON COLLEGE LIBRAKF 
CHESTNUT HILL, MASS, \-ft5 46 S]\Ái*o Cny, Dv\iLe aúa Cíiac, 1 fiftQOT mÁme ní nósÁm 1. *Oo toí beAn 1 ^CiAnnAije 'o'Ájt b'Ainin 1T)Áine tlí 
ívó^Ám. toeAn b]\eÁ§ úaja bÁnn b'eAt) i, acu m&]\ 
rriónÁn *o'Á fA§Ar bi a íoóua pém tnnúi. Le ]:eAb<\r a 
bneÁjÚAÓc fit 5<\c ní Agur ntmAine 1 gii]i Aije pém be<vó 
fí ; ní beA^ t)e feó A]i ÓAitteA'OAi\ -o'óji A^ur -o'AtnjeA-o 
fTAJAinc 2 a' bpéA'o^Ai'oíf ceAcc 1 n-A cpeo a|\ Aon curriA. 
Tló ní nÁ]\ b'iongnAt), nic féteo 50 bpéA'OfA'ó fAróbneAf 
An c^aojaIúacc 'oo rheAtLvó. 13a jeÁnn, Árh, 50 b]:uA]\- 
a-oa]\ Am<xc 50 |AAbA'OA|A fém ineAÍtuA; nion féA'OA'OAfi 
Aon bogA'ó bAmc Aifci. 5° *oeirhm pém ní f:eA*oo^ An 
aiíiLai , ó bí p AijAgeA-OArhAib 3 a *oóÚAin nó ca*o é bí a^ 
éi]\i je *oi, acc 50 hÁi|\iúe ní nAib Aon CAiceArh rnón aici 
1 n-oiAm émne T)iob reo 'oo bí 50 tnóu aja a ciiAinirg. 
lD'féi*oi|\ V\Á]\ beAg téi AtuAiúe 'oo joórp Ati ; cé gun *oóij 
born giijA b'm gAÍA]\ nÁ put ^nÁÚAÓ 1 meArg bAn. pé 
IpÁc bA bun 'oo, -oubAi]tc rí nÁ pó^pA'ó ri Aon mnne 
coit)ce acc An cé 'oo rtAgAt) *o'AirceAf\ Aon t<\e ó 
CiA]\]\<\ige 50 tl)Aite Aca CtiAÚ Agur 'oo ciocpAt) ca|a 
n-Aip a 5 iAi\]\Ait) ]?Ámne An pórcA. T)o bí a por Ag jac 
Aon-onme nÁ ]\<\ib Aon -out A1|\ rm, Ajjur 'o'frÁgAt) mo 
IÍlÁi|\e Hi HógÁm A]\ a inÁicneACAib 4 pAtxx 50 beo]\ 1 
n*oei]\eA , ó nA *oáIa. 

2. T)o ]\ic An fjéAt 1 *oo teAÚ fé mA]\ ir béAr ó béAb 3 Ai^eA'DAniAi'L: r^i"óbi|A. 4 Aj\ a mÁicj\eAÓ<\ib : £Ati beiú pófCA. 4 lllÁifte 1lí llógÁin. 

50 bév\l Agu]* ó mime 50 Tnnne 50 ]iAib yé 1 ngAÓ Acm- 
bAÍl 1 \ % é ceAtin uAm<\itt. *Oo cua^a *Oormc<vó *Oaoi é. 
*Oo témi yé Agur* x>o pj\eAb A^u-p *oo jeic a cr\oit>e te 

" CÁ po]%" A|\ r^eifeAn, "riAc *ooiri-r\\ cÁÚAf 2 t)Á 
pÁjjAtnc !" 

3. An tAiAbAc ve nÁr\ beijVb 3 Lón -j nÁj\ ^leAf é -péin 
tf ha bAbcAipb aV feÁrtrt 'oo bí Aige, Ajjtif t)o jtuAif 

A1|\ 50 fÁfCA fO^AC A|1 A jOÓgjlÁf 4 . TIÍO|\ b'fA*OA *00 fA 

Cf mbAÍ ^iijA cAf a*ó é a|\ ye&]\ f a*oa túcrhAiu T)o bí r^eon 5 
1 n-A ftntib, mÁ'f eAt>, -j cof teif fé ti-A c|uor\ fltiAir\ 
connAic mo 'ÓormÓA'ó é, cÁirnc form gÁiru A1|1, acc nuAiji 
ctnrhnig fé Ai]i pérn 1 gceAjvc 6 twbAirvc fé teif péin nÁji 
b'Aon cúif gÁipí ^ teicéiT). tlí Abr\<\irn nÁ 50 }\Aib 
LeAc-eA^ÍA ai|a teif, acc bí yé corn c|iÁifceArhAit pn 
nÁ ]AAib Aon neA|\c Ag Aon ufAJAf eA^ÍA -pAnArfiAinc 1 
n-A ctnb|\eAnn 1 b]?A*o, Aguf AtnbAf a 7 ca"o T>ei]ii teif acu 
50 n-oeAgAit) -pé ctnge, Agtif 'oo ctnji cAinc Aifi aju^ 
*oubAi]ic — 

4. "<\n mifoe *ÓAtn ÍAbAiru; beAc?" 

" tlí rmfoe," Ajif' An peAtA eite, " mAfiAn 8 rnifoe beAu 
j?éin." 

" Hi jrtnt iiAiin acc cAinu," AtifA IDonncA'ó. 

1 Ac-nbalX : ^on áic. 2 ZAt&y: cá TMoine. 3 An niAbac x>e riÁn 

beipb : A^ur* man pn t)e -oo beinb r*é. 4 pÓ5jv<xp focxMneacu, poc- 

rvÁf (?) cm. 45 poc-téimnig, .1. 50 hAt&y&c. 5 S^eon : jréACAinu 

fiA-ÓAtiUA. 6 1 jce^nu : 50 ceAnc. 7 Ambdr*A: 50 "oeinnn Atioif. 

8 m^r^^n: munan. tHÁijie Hi ítógÁm. 5 

" Se<vó, rnÁifeAt)," Ajif' A11 fe<\]\ eibe, "nÁ bioti eA^ÍA 
ope 50 mbeni) Aon eAfbAit) cAince opu f At) -00 beip 1 1 
n-émfeAÓc biotti-fA, rnAjiAn cu f ém if cioncAÓ tei]\" 

" 1f fupAifce fiéiceAc t,iom-f a," ajijw 'OonnÓA-ó, " acc 
cogAjt, cAit)é u'Ainm ?" 

" Cof f é Cjnof," a|a feifeAn. 

5. " CuaIa ceAcc úajiac 50 mime," A]^w T)onncA*ó ; 
"'oiAn 2 ^tifi cu bí tiAim T)í|ieAc, Ám fíteAf 50 ]A<\bAif 
mAfVb, Aguf 50 p&ib t)ei]ie<yó T)o mAiúif fAJÁtÚA ^ at) ó." 

" AcÁ bjieiú A^Ain &]\ An mbÁfV' &\\y& An jreAji eite ; 
"if feÁfiji tÁ A]" An uai§ nÁ tÁ rnna." 

"^Á, AbAijA é/' AjifA T)onncA , ó, " Agttf ]\u*o eite, mÁ cÁ 
éinní ]?oJAncAte j?AJÁit úaII, cÁ An cpofipui'óeAcc p At>A 
Á|1 n*oóÚAin ctnge." 

" T)í|\e<xc," A|\f An ]?eA|\ eibe, "bdinif Af* mo bé&t é; 
acc cAi*oé yeo if Amm *ouic?" 

"'OonnÓA'ó T)aoi," aji feifeAn. 

6. 1f beA^ nÁ]\ ptéA|^5 5Ái]\í aji Cof j?é Cpiof ntiAiji 
cuAb<xit) f é cia bí Aige, m<\|i f An Ain f Am ní pAib -púi 
bpónc 3 nÁ jiAib a poy Aige 50 *oiAn-mAic gup b'é mo 
"ÓonnÓA-ó IDaoi An teAC-AmAT)Án b<\ rhó bí 1 néijnnn. 
X)o cipj 4 j^é ai|a péin, mÁifeAt), Aguf x)obj\úi5 ctn^e com 
m<\iú Aguj" -o'pé<vo, acc *oo bpe&cntnj Aguf •o'inpúc fé é 
50 jjéAfu Hó -oo fit An ye&\\ eite 511 1\ bpeÁj An ]\ux> An 
j?é<\CAinc ^eo, aju| > *oo ÍAb<xip fé Ajtíj" ^guf 'o'pAi^tnj 

1 bei|\ : "oo bei]A. 1 n-Áic bei"óe.vo,bei"óm, bei*ómío, ^M'ob^mi 
be<vo, bem, beimro ; Aguf 1 n-iona-o bei*óinn, bei*óteÁ, 

beiX)eAT), bei"ÓmíS, berótí, pgpíob-Aim — beinn, beicei, be^-ó, 
beinnY, beiúí, ói]\ me^f Aim ^u|\ b'iAT) if ceipue. 

2 "Oidn : 50 x>eiifiin. 3 bpónc : le^nb a]a íta cíocAib, ' dfi§ • tuij. 6 111Ái)\e 11 í llójÁm. 

yé *oe cAt) Aige cof teir* beiú jtaoi n-A cjuof nó c<vo tk> 
bí v\]\ pubAÍ Aige 1 n-Aon-co]\? 

7. "JJnÓ A1U AUA A|A tÁlVÍl AgAW-fÁ," AJipA Coj^ yé C]\10f ; 

" cAyeinrn Annpo 1 n-A bpuit feAÓc gcéA-o pÁinc ; 1 ngAÓ 
pÁi]\c ACvX fAin acá peAÓc gcéA-o n-<xc|\A, ^eAcc ^céAt) 
beÁjwiA 1 ngAÓ pÁi]\c, aju^ peAÓc ^cóat) 5eA|\|\pA*ó i 
n-AJAit> 5AÓ beÁnnAn. CAicfeAT)-]^ gAÓ Aon ceAnn ]haiti 
T)íob x)o coinieÁt) irxeAc." 

" CAicpji ?" a|\^a "OonncA-ó. 

" CAic^eAt) 50 T>eirfnn/' Anf a An feAtt eite. 

8. u T)iAbAt 50 bptnt feiótn ojic/' Af\fA TDonncA-ó, 
'miío|\ itiaic bom beic it) bpógAib, acc catoo An f&t 50 
bjrtnt cor teAu jreifagce 1 puAf fÁTj cniop a^ac?" 

4í <X •óume," a]1|^a mo Cop pé Cfuof, a tucirn-pe corn 
meAt\ pAm nAÓ gÁbAt) 'óom acu co^; t)Á mbeAt) piA*o 
ApAon púm, inA|\ cÁ púc-pA, ip x)óca nÁ féA'opAirm pcA-o 
niiAi|\ bAt) rhAiú tiovri." 

"tlí putÁin nó 50 mbíonn pÁ*ó An-Á|vo T)uiu Af fAin V 9 
a|^a rno "ÓonncAt). 

u 1liAbAÓ r\UAinne 2 rriAipe acc Aon ÓÚ15 púinuín ArhÁm 

gOpCAIt)." 

" Uuc, cue, A^iip nÁbí A5 mAjA'ópúin," AprA T)onncA-ó. 

9. u -dn Ann ineAfAnn cú 50 mbemn aj^ pctte<\lt<vó 
éicig?" ApfA Cop pé Cniof. 

"flí heA-ó, pAine, 3 ní heA-ó, acc 511 n Iaj An -oíot A|1 

1 feiragce ; ceAn^Ailue. 2 íiiAbAC nuAirme ; ^f^ nuAirme; ni-abAC, 
upUAilbugA'ó Afoi,&bAl(?). pMÓ fointrme eile — -oiac, diati (?), ntAiL 
•Oeincean nái-óue rriAn fo • 00 fiAil 50 |\a§at) ; (b) diac ^tin ceanu fin 
•oíneAC ; (c) -01^11 ^un x>uine é. 3 "P^ine, nó f Aine, fAi]\e : mo nÁine é ! 
nó pit rn^n fin. ITIÁijie tlí tlógÁm. 7 

cLeAfAitie p\\ iriAf\c-f a 1 CÚ15 púmc f a tnbLiAt>Ain," aji^a 
""OonncAt), "acc 005^)1 1 Leic 50 fóiL. Uiubf\A*o-fA T>eic 
bpúmu A^tif cuLaic é<yoAij *ouic acc ceAÓc tiom coif\" 
10. " CÁ bj?uiL An c-<m |Kje<Yo, 'f^^S? ^T 1 wúif ?" Ajif a 
Cof i?é Cpiof, tnAfi cÁmig lon^nAT) aija An oi]\eA*o f Am 
AIP51T) -oo beiú A5 LeAxVbÁn rn<\fi é; nó fit yé } ní nÁjt 
Locc aiji, 5U|1 Ag tíminmJAX) 2 bpéAg *oo bí f é, Aguf nÁ 
f\Aib pú ciAnóige Aige. ^mbdp -oo cinp nio 'ÓonncA'ó 
a LÁrh 1 n-A pócA, Agtif Ú115 An c-AipgeAt) T)o aj\ An 
Láúai^i pn. *Oo bí Cof fé Cpof com -pÁfUA y Am 5UJ1 
beA^ nÁp tedg An CAfinA cof p\oi. t1ío]i bAC yé Leif 
An éA*OAÓ, acc 'o'itnójeA'OAji A]i<xon Leo 50 meA]i. THaja 
LeT)onnó<yó bocu, vo caoj^fá ALLuf -oe, acc Cof yé 
C]uoy corn uipin Le fpru'of 3 ^An CAipnuJAT) 4 A1|\. 

11. 1 gcionn ÍAenó rtiAr\ pn, cÁngA'OAn Ap |:eArt 1 n-A 
feAf Atri 1 bpÁij\c An-rhóji. Oí b&y Lei^ aj\ a LeAC-cLuAif 
Aige. TDo cua*oa|a ]?<xoi n-<\ *óéin, Aguf t>o LAbr\At)Ari 
cinge. TVpArtpjnjeA-oAp ve CAi*oé An c-Ainm -oo bí Aip, 
aju]" cad Ai^e x)0 beic Ar\ An nóy pxm. T)ubAi|vc 
^eifeAn Leo gut* b'é fém CLtiAf Le héi^ceAÓc, nÁ rtAib 
Aon Au-*ÓALL-bui'ór\e Aip, 50 ^cLoi^eAX) An péA]t a^ yÁ-p 
fAn "OoitiAn Uoirt, Aguf gup Leop *oo Aon cLuAf ArhÁm 
ctntje pn. 

12. "CLoiprn," A]i ^eifeAn, " j;ac émní ; Agur^ nAÓ 
bocu <xn -oíoL xxxm CÚ15 púmcín y An rnbLiA*ó<\in ?" 

1 mA]AU-f^: rriAp cup.. *OeipceA|A mAf\rii, mA]AU-'pA, in^Ainn, *| m^pA 
1 mbéA]A|\<\ 50 mime 1 n-Áic niAp me, cu, é, i<vo. 2 <\^ títninu§A'6 

bjAéA^ : A5 figeAÚ b^OAg 50 cbpce te céile. 3 Sp)\íof : fp]AÍof]AA. 

4 UAifpugAD : fbce ; caif, .1. boj, mion^tiuó. 8 1VIÁi]\e 11í TlogAm. 

<l Oocu, Ati eAt)?" A|\|^AT)oniicAt), "rti he<vó, triAipe, acu 
fpjiiormtAice ; c<vo At)éAnt:Á T)Á bftn^ueA t)eic púmc 
tiAnn-pe An 01]"?" 

•' T)éA|\i;Ainn nÁ heiceocAinn," AiirA CtuAp Le héip- 
ceAcu. 

13. T)o cmn pé lÁiri 1 h-a pócA Agup *oo cAip^ riA 
r>eic púmc T)o. T)o §Iac p.é ia*o 50 ceAnAtriAit, ^juf *oo 

5UlA1]^eAt)d|A A *OUttlÚn 0|A|1A AtlTlf A1T1 gO Cltlj CeApA1T>e. 

^aoi ceArm ÍAe nó rriAtt pm vo ca^at) iat> aji peAn 
eite, aiu 50 Leon, txxIca riA beince eiLe. t)í a tÁrii cté 
A|1 púit teip, ^gup gunriA 1 n-A iÁiifi eite, Ajjup é niAn 
be At) pé Ag CAbAinc i:aoi éAn nó Aiirmi'óe éigm tnAji pn, 
T)o cuA-oAn cmge Agup T/pAntruigeA'OAn An Af a rheAbAin 
100 nó An Ag mAjA-ó púúA pém t)o bí pé. 11ó bA rhó|\ An 
lon^nAt) r\Á]\ triAinb pé iat>; bA "óiAbAit 1 An cnÁipce bí Ag 
piACA 2 aca T)o ÍAbAin teip, ^ur An gunnA aja Léig 3 Aige- 
p eAn, Aguf, *oÁ nicpeAt) teip, 50 bféADtrAi) ia*o "o'irÁgAinc 

14. "tlí frtntim Ap mo rheAbAin," aji peipeAn, " Ágtif 
ní ottAib--pe a btn*óeACAp. UÁ gnó tnó]i An LÁirii AgAtn — 
pÁinc cntnúneAÓCA auá Annpo le béAÍ bAmce. UÁ 
feAÓc n-ém Y Ari fpéin AnÁitroe 1 n-AgATÓ jac Léip t>'Á 
bptnl Ann, Agup *oÁ bpéA'opAi'OÍf ceAÓc AnuAp ní pxg- 
^AToip noitéic 4 'oe te céile." 

"^gtip cat) cÁ t)tiic Ap?" AnfA mo > ÓonncA , ó bneÁg. 

1 T)iAbAiL : "GiAb^Lcd, Láit)1j\. ÚfÁi'oueAfv Att geineAirmAC ■oo irió|AÁn 
AimneArm triAp feApc-focAl : 1f curnAif Ati feAj\ é ; rÁ fé a^ obAiyv 50 
•oícitt, -jc. 2 Piaca aca, .1. piA aca aca, nó pé Aco ACA, cibé neAC "oíob, nó 
cibé t)íob. 3 A]\ léig: oLlAtfi. 4 Uoiléiú : ^lÁmA oltiA, le ceA^vu ; 
Ann|-o -oÓAf nó téAf. 1l1Ái]\e tli tlógÁm. 9 

" Ctnj; ptímu," A|A pei^eAn. 

"^ A 5 5° Leon Agup ]\ó-t<\5," <x]\] x AT)onncA"ó 9 aj; cjtoc<vó 
a cínn be upuAg "óo, rnAiji^e. 

"V\í fruiL beigeAf A1|\ ;" Anf' An ^eAji eibe, " ^01^5 5 An 
Aon ppeif? beic An f ócAmí, 2 cÁ AijujeAT) ceA]\c." 

" UeA]\c nó neipeAiiiAibV' AnrA > Oonnc<yó, " peo T>eic 
púmu A^up caji biorn-pA ; rnÁ bíonn 01 1*0 buACAibb ttiaiú, 
jeóbAi}\ bAÍt ÓAtxMJ, 4 nó b'péToi]! ctib<\ic ó tfiultAc UAb<\rh 
1 gcionn t)o bbiA-ónA "ouic." 

" tMcró 1 n-A u"iAp5<yó," AjipA Sinb ie péAÓAmc — b'm 
é a Aintn. 

15. 13o gtuAir An c]\ui]\ 1 n-éinyeAÓc be mo 'ÓonnÓA'ó 
AnnpAin, &^uy nío-|\ pu<\on<yo<\]\ De'n pcÁi|\ pn j^un 
f |\oiceA*Oc\|\ ctn|\c tT1Ái]\e 11í lló^Ám. T)o bu<xib mo leAÚ- 
AiTi<voÁn 50 húj , OA]\úÁyAc aj An ngeACA. beip An bpbAb 
C115 pé píbce<\r 5 j;u|\ cigeA]\nA éigm An-n*ió|\ -oobí Arni.115. 
l^'ofgLAt) x)o 50 me<\|% Agur -o'pAji^uijeAt) ca*o *oo cuj 
é. TVmnir ré -oo'n ^eACOip gun b'í An cAibín 05 *oo bí 

UA1T). 

" ^5 ac yém acá a fAJ^Áit nó a cAibbe<\rhAinu," A|\p An 
j:eAj\ eibe. 

16. Uti5A"ó T)onncAt) 1 bÁÚAin nA tnnÁ óige. T)ub|i<vó 
beip beic otb<\rii 50 moc A|\ niATom. piiAi]\ pé yém -j a 
cui*o ]:eA|i nn-o be n-ice Agur le n-ól, An melt) b<\ riieón 
beó, Agu]' LeAp<\c<\|\ be ■oeAjigA'ó An *oÁ né<\bb r> bí 1 pneir nó pnear, .1. Uíac. 2 SócAin : nux> te "oíot, bó, caoua, "jc. 

SócAin : mAlAinc ; "oeatipAiD pócam, .1. "onoc-tfiALAinc. 3 1leireAtfiAil : 
UonmAn. ítéir, comAr nAOi n-óplAc. 4 b^ll éA"OAi§ : cint) x>e cuI<m£, 
.1.. cóca nó ujunf, -]c, ^oriAi]A. 5 Sílúe^f : t)o f^oil -OAOine. ""Oe^^AD 
An -DAne^H: pÁinne ^n t^e, Iócatic (LonnnA"ó) An Iao. 10 11lÁij\e Uí RorÁin. 

*Oonncv\t) 1 n-A ptn-óe, A*gup lúce Agup óLua Aij^e péin 
A 5 l1 T A 5 ^ cult) peAp. *Oo cu<yo4]\ ahiac &y An hiaca; 
hi mo 1Í1Áij\e Anunj póinpA, péit) piAncA cun Aipan. 

17. " t)pinb cú otÍAni ?" A|\ pipe te 'OonnÓA'ó. 

" T)inne uoqwl } ye&X) wife," aj\ peipeAíi téi, "AguppAt) 
acá buACAiUl AgAm ní bptnt pé ceApc a^ahi mil beAc ; 
f AJAi-ó yé yeo be<\c," A]\ peipeAn, Ag poínueÁit &y Cop 
yé C]\io]\ uí yí pÁpcA. Ap béi péin Agup Cop pé 
Cpiop AnnpAin. T)'imúigeA*oA|\ A^up Tnrncije<vo<\]i gup 
CAitle<vó pA*ÓApc opcA. tTIAipeA-o 'pé Coy yé C]\iop bí 
Ap copAÓ. ílí péA'o^A'ó An jAoc congbÁit piiAp leó, 
com 5^Ap pAin a ngjieA'OA'ó Agup a ngbuAipeacc. ua 
jeÁpp gup péippeÁt<vó 1YIÁipe flí ItójjÁm. T)o bí Cop 
pé C]\iop 1 ngbmnab 1 cun cmn tnpci. "O'p&n pé Léi 
Ap iíiuLIac cntnc. 

"UÁnn cp<\occA ;" A|\ pipe, a teig *oo ce<xnn nn ucu 50 
póibín." 

18. T)o teig. 1 nónrncín *oo ctnn pi An biopÁn piiAin 1 
n-A cúb, Agup xdo cmc pé 1 n-A co'otA'ó 50 pÁrh. TD'éipig 
pipe, A^up-oo jpeA*o pí téiúi A^up'o'pÁs peipeAn AnnpAin. 
X)o bí ah c|\iúp eite A5 nj ttlÁipe tlí tlógÁm, A^up 
pAOJAÍ bpeÁg aca rtiAp nÁ pAib inAiri ponrie pin. 1 tÁp 
An cptnlu A^up An ppóipc *oo téiw CttiAp be héipueAÓc 
puAp. "5° féi'ó 5° f^V' <*p peipeAn, " ctoipnn iriAp 
beA-ó ppAnn." *Oo ciumig An 6111*0 eite, Agup c|\eix)ini 
gup •óeACAip beo é. T)o cinp ctuAp A1]\ pém A|iír. íp 
Ann bi 11 Á Cop pé Cpiop aj ppAnncA]\nAig A)\ tÁn a 
•óicitb. 1 njlinncib : 1 bfAt) 'f 1 bp<yo. ^tmn, .1. fpéi|\, ctn. 1 bj?eij\rmcib. IT1Ái|\e Hi tlógÁm. 11 

" uí Atnuig,bi Aintnj," &yy& *OonncA*ó T)aoi, iiL \ péAC." 

19. T)'éi]\i j Stub be 1-éACAinc -j *oo pic aiimc An T)optif ; 
iy be<xg nÁ|i bfvip fé ceAnn io'á copAib beip An bpi}AT)Att 
'oo bi pAOí. *Oo ]\ic pé i]xeAÓ uaja éíf pé<\c<\mc 50 111 aic 
géAji *oo te n-A beAÚ-f tub : " UÁ Coy yé Cpiop 1 n-A 
^óub-co'obA'ó, Agiif peAn-cboij^eAnn peAn-ÓApAibb pÁ n-A 
-ceAnn Atge." 

Cí UÁ, An eA*ó?" AjvpA T)onncA-ó, ^gup 'oo útnc a ó|\oit)e 
A|\ A11 teA*ób bocc, Agu^ *o'AÚjitní; a biúe. 1 

"Sin é *oí]\eAÓ An cf ]\AnncAj\nAC t>o cuaÍa-^a/ ? A|\p<\ 
CbiiAp be héipceAcc. 

20. T)o cuax)A|a AmAc 1 b]:oÓAi|A a céibe Ann^Ain. TH pAib 
prnog 2 &y rno 'ÓonncA'ó T)aoi, niAp fit pé cóin-rnÁij\eAC 
50 ]\Aib An beAn tiApAb cAibl.ee Aige. T)o cui|\ Stub te 
péACAinu a gunnA be n-A leAÚ-^UAbAinn A^up t>o cug 
ia]a|\acc pAoi Cop pé C]^iof, ^5^f 'oo ctnp An peAn- 
cboigeAnn *oo bi pÁ n-A ceAnn tiA peAÓc béig ctm 
peAC|\Ám. X)o jo]\eAb pé ptiAp A^up ctnrmb a púibe 
t)'j:éACAinc cÁ pAib pé 1 n-Aoncon, Agup niiAin úÁmig pé 
«ctnje fém, Agtip "o'Aibij An pA-ÓApc Ai^e vo pgAoib pé 
fA cpubAb. TI115 pé a^ bAibe Át& CbiAC Ap tflÁipe 11 i 
tló^Ám, Aj^tip i ifcig 1 popA a^ ceAnnAÓ pÁmne. T)o 
ceAnntng mo Cop pé C]nop pÁmne eibe. tluAi^ tug yé 
An c-AipgeA*o cun *oiob 3 Ap, nion f An pé beip An rnbpi] % e<\*ó 

1 bce, .1. t>aúa. tí tió líg, "oaú. O'féroin ^un tí-Aigce acá r-An brocdl 
ro, .1. U Agntnre. "péAC ciontiAigúenó ceArmAigce. 2 Smo5 : roc^l, 5105. 

3 "Oíol : íoc, le ceAnu. rni-tirii-oueAn An bniAÚAn ro 'OÍOlAim 1 
^Cúi^e IttutriAn 50 mime. "OiolAim, i^ApAim Le ^eilb ní"ó &p a Iuac ; 
íocAir>i ; 'oo bei]Mm u^iir> Iuac aíi ní"ó pn ; fÓAc : T)o t)íolAf bó itroui, 
^cu nío|\ íoc An ceAnnuiJceoin me fór. 12 in<£\i|\e 11 í llójÁm. 

o'pdrÁlt, acc com Liu\r íp *oo ytiAi]\ gjienn a]\ An bpÁmne 
oo gÍAii teif, niA]\ l \f 50 gcmnfeÁ nA j;a-óai|\ tei]% Aguf 
nio]\ pCAt) a]\ cnoc nÁ ^tiAb, A]\ bóCAn 11Á 1 n-Aon Átu 
eile 511 1\ f|\oic pé niA)\ a j\Aib a riiÁijijxin Agup An bei]\c 
eite. T)o bi An tÁ buAit>ce Aij;e, Aguf 1110 leA"óbÁn 
LéAC-óiripge buAi"óce 2 tei]^ 50 -oeo. pópcvó mo *ÓonncAt) 
TK\oi Ajjup HIÁipe ílí llógÁm nó tÁicneAC bonn. X)o 
con^Aib yé An cniú|\ yo ]\iú a ]"AoJAit. Aguf níon teig 
p é pop onÚA a peÁbAf t)'impeAt)A|\ vo nu<\i]\ bí yé 1 n-An- 

CAj\ S 

^Ait)btp. 3 -An-cÁp cjuoblói'o, -ojxoc-cÁf. poctóm. >dbAiu, 2 sing, imptv. of T)einirn, I 
say ; AbAin é, you may well say 
so ; hear ! hear ! 3, 5. 

Ace, but, if only ; acc ueAÓu bom 
coif, if you would only come 
with me, 5, 9. 

-A§Ait>,/., face ; 1 w-&. 5AcbeÁj\nAn, 
against (corresponding to, for) 
every gap, 4, 7. 

AjAtn, at me, for me ; m bfin't ye 
ceAf\c -A^Ain, it is not right for 
me, I should not have to, 8, 17. 
This, a recent development of 
the spoken tongue, is distin- 
guished from ni ceAj\c t>Arn = I 
ought not to. The uÁ-phrase, 
being recent, does not take the 
construction required by the 
older language and even by the 
early modern literary usage, as 
we should have here, ni't ye x>e 
ce&yx; A^Atri T)uL teAU or rn'L 
ceApc a^aiti y& t>ul leAC, &c. 

Aibig, v., ripen ; Aguf T)'Aibig an 
nA"ÓA]AC -Ai^e, lit., and the sight 
had ripened at him = and he had 
recovered the use of his power 
of seeing, and his sight had be- 
come perfectly keen again after 
being closed in sleep, 9, 20. 

-Aige, at or with him ; cia bi Ai^e, 
who was with him or in his com- 
pany, 3, 6 ; cat) Ai^e, why (for 
him), 4, 6, & 5, 11. 

4\ileif = leif, too, 1, 2. 

xMntrnoe, m., animal, 6, 13. 

Ail^eA-OAtriAiL, moneyed, wealthy, 

4i|Mce, certain ; acu 50 hÁi}\iúe, 
but certainlv, but at any rate, 
1,1. 

<Vic, peculiar, strange, 4, o' ; aiu 50 
teo|\, strangely enough, (>, 13. AmbAfA = , oom' bAfAib, by my 
palms, = surely, well, &c, 5, 10. 

-dmtug, outside, without ; bi Atntng, 
be outside = get up and go out, 
9, 18. 

-An-cÁf, m., trouble, evil plight, 10, 
20. 

4rm, thus, so, the fact, what, 4, 9 ; 
8, 18. [The same use as that of 
aitíLai'ó]. 

Ay, out of it ; Ay y aw, for that, 4, 
8 ; cat) ua "ÓU1U Af , what (wages) 
have you for it, 6, 14 ; Af lei yem, 
" off with herself," she starts off, 
8, 17. 

<\u-x)&Ll-bmx)ye(lit. ear-blind deaf- 
ness), great deafness ; nÁ UAtb Aon 
a. Ain, that he suffered from no 
great deafness, that his ear was 
very acute to distinguish the 
slightest sound, 5, 11 ; some un- 
derstand the word as = a slight 
deafness, but the construction 
does not favour this sense with 
which we should expect y\ú or 
yé\r\ rather than Aon. [P. O'L. 
spelt this word AÓAlÍAOine, but 
it is pronounced a' -T)aII- 1" -ye 
(primaiy accent on i), which is 
very like AU-'OAll-buiDpe, unless 
we suppose the first portion to 
be AC- which, however, should 
change the -6- of -daIX- into c- 

(Cp. A1Ú§10|\|AA = -A1C10|A|AA ill 

Muns.). The words aut)aIL (or 
o-óaII) deaf (from au or 6, an 
ear, and ■oaLI, blind), auúaiIIc, 
deafness, AtrÓAlXAim, I deafen, 1 
am deaf, are usual in the older 
Irish, and hence, the first is what 
we should naturally expect to he 
represented in the compound]. 
bAC, m., act of meddling (le, with), 
1,1. 14 Poctói|\, bokC (with neg.), v., mind, trouble 
about ; níopbACfé leif An cadac, 
he did uot mind about taking the 
clothes with him, 5, 10. 

bAlcAip, pi» duds, clothes ; dpi., 
2. 3. 

ball, in., a limb, hence part of an 
equipment ; b&\X éAT)Aig, part 
of a suit of clothes, a coat, vest, 
&c, 7, 14. 

bAf , f. palm of hand ; bAf leif , 
one of his palms, 5, 11. [Lit. = 
a palm of his, a palm belonging 
to him]. 

be a*;, little ; nÁn beA^ téi, she 
thought quite enough, she was 
quite satisfied with, 1, 1, 

bé\dl, m., mouth; bAinif Af mo 
béAl é, you have given utterance 
to my own remark, you have 
said what I was going to s&y (lit. 
you have taken it out of my 
mouth), 3, 5 ; le béAl bAinue, 
ready for the scythe, ready for 
being mowed, 6, 14. 

bei|\ aj\, v., overtake ; -conu^ yé a^ 
bAibe At a cbiAú An rh. ni n., 

he overtook M. Ní R. at Dublin, 
9,20. 

biofwi fUAW, slumber pin, a magic 
pin that caused sleep Avhen placed 
under one's head, 8, 18. 

bo^AO, m., softening (also mov- 
ing) ; níon f éA'OA'OAn Aon b. bAinu 
Aifui, they couldn't move her, 
1. 1. 

bneiú, to reach, to overtake ; UÁ 
bneiú A^Atn An An mbÁr, I have 
time (enough to come) to die, 3, 5. 

bjvifeA'ó, in., (breaking), hence, 
ctiange (of money), 9, 20. 

bjAÓnc, m., indec, a child at the 
breast, a suckling ; as gen. in 
pú bjAÓnc, even a suckling, 3, 6. 
b|AÓnc is probably from Sp. 
bronco, a young horse not yet 
broken in ; cp. O. Fr. bronche, a 
branch, Fr. branched']. 

b]ruig, v., bruise, hence with cum, 
smother one's feelings ; no bpuij; 
cui$e, he suppressed himself, 3, (J. buAi"óue, p.p., won ; bi An IÁ 
buAit)ce Aige, 10, 20 ; " made 
up," his fortune made, enriched, 
10, 20. 
buit)eACAf , m., thanks ; ni 0|\Aib-fe~ 
a b., ye are not to be thanked 
for it, 6, 14. 

bun, foundation, reason, cause ; 
pé f aú bA bun x>o, whatever was 
the reason of it, 1, 1. 

CÁ, (what), how ; cÁ por, how is it 
known ? how do you know ? 2, 2. 

CAinu,/., talk ; tdo cuin c. Ain, he 
accosted him, 2, 3. 

Caic, v., must ; Is. fut. ; Is. fut. 
emph., and 2s. fut., 4, 7. 

CAiúeAm, m., regret, 1, 1; usually 
followed by 1 troiAVÓ —. ■ for ' in 
this sense. 

CAf aj\, v. chance on ; in pass, "oo 
CAfAt) 1AT) An je&p eile, they 
chanced upon, they met unex- 
pectedly, another man, 6, 13. 

CeAnAtnAib, fond ; adv., 6, 13. 

CeAnn, end; dat. in 1 ^aonn, at 
the the end of, in ; 1 ^cionn lAe 
nó niAn pn, in a day or so, 5, 11 ; 
j?aoi ceAnn ÍAe nó m An pn, with- 
in a day or so, 6, 13 ; 1 ^cionn "oo 
bliAt>nA, at the end of your year 
(of service), 7, 14 ; cun cmn tnnúi, 
ahead of her, 8, 17. 

CiAnó^, /. half a farthing ; gen., 
5, 10, 

CionuAc, guilty (of, le), the cause 
of, 3, 4. 

Cipg, v. subdue or suppress one's 
talk or emotion ; x>o cipg fé Ain 
-pew, he suppressed what he felt, 
3, 6. 

Ciumig, v., become quiet ; 3 sing, 
pft., 8, 18. 

CleAfAiDe, r/i., one able to do all 
kinds of feats, a clever handy 
fellow, 5, 9, [From cleAf, a 
feat, trick]. 

CluAf le héifceAcc, Ear for Hear- 
ing, 5, 11. [Always the name of 
this character in the folk-tales]. 

Co^An, m., whisper ; as entreaty = 
come here, tell me, 3, 4 ; c. 1 leiú "Poctóifi. 15 50 j?óit, come here a moment, 

5, 9. 

Cóijv-inÁij\eAc, adv., " right or 
wrong," for certain (but he was 
mistaken, as the event showed), 
9, 20. 

Cof pé C^MOf, Leg under Belt, 3, 4. 
[Another name for this character 
is íuaú a^ teAÚcoif]. 

C|\Ái^ce,y., courage, 6, 13. 

Cf\ÁifueArnAit = copÁifceAUiAit, 
courageous, 2, 3. [From cop- 
Áifue (q\Áifue), courage, bor- 
rowed from Eng.]. 

Ctnbj\eAttn, ?n., portion ; 1 n-AC., in 
charge or possession of him, 
affecting him, 2, 3. 

ótnge, to him ; miAij\ ÚÁW15 fé 
cui^e pém, when he recovered 
his faculties, 9, 20. 

Ctnriinig, v., remember, recollect ; 
nttAif\ c. -pé aija ipém, when he 
recollected (fo'£., remembered him- 
self), 2, 3. 

T)ÁtúA == -oÁtuA, likeness, simili- 
tude, resemblance, ' like,' " way "; 
•oáXúa riA beijxce ei"Le, like the 
other two, just the way the other 
two were, 6, 13. 

T)eACAif\, difficult, hard ; ^up "ó. Leo 
é, that they did not find it easy, 
8, 18. 

'OeAjAi'ó ±= ■oeACAi'ó, 3 sing. pft. 
end. of uéii>im, I do ; 2, 3. 

'OeAfKjA'o. m., reddening; le t). Ati 
■oÁ néAbl, fo'í. with the reddening 
of the two clouds =z at dawn, 
7, 16. 

X)éin, (direction ?) in ^aoi n-AT>ém, 
towards him, 5, 11. 

T)eif\i =T>eif\i]A, 2 síh^. />?'es. orthot. 
of T)eij\im, I say ; cat> x>ei|Ai Leif, 
what do you think he did (lit. 
ay bat do you say to him), 2, 3. 

"O'írÁjjA'ó ="oo fA^At), past pass., 
was left, 1,1. 

"GiAb^l, devil : -o. 50 bpul, certainly 
there is, 4, 8. 

t)iAbAit (gen. of -oiAbAl, as adj.), 
great, wonderful, 6, lo. 

"01411=50 "oiAn, verily, surely, in- deed ; 3, 5. [Cp. 50 -oiAn-niAié, 
very well, very good, &c.]. 

T)iAn-riiAiú, very good ; 50 x>., quite, 
3,6. 

"OotriAn Uoi|\, An, the Eastern 
World, the Orient, Asia and 
Eastern Europe, 5, 11. 

'OonncA'ó T)aoi, Donough the 
Dunce, 2, 2 ; 3, 5. [A folk-cor- 
ruption of Donaghadee (in Co. 
Down), in its true Irish form, 
perhaps "OotfitiAC T)ia§. The 
Kerry people have a folk-tale 
about 'OonncA'ó "Oaoi and Ui§ 
tflóij\, described therein as two 
brothers who, living in the centre 
of Ireland, quarrelled with one 
another, and then parted, one 
going to the furthest east, Don- 
aghadee, and the other to the 
furthest west point, Tivore in 
Corkaguiney, County Kerry]. 

"O'of %Iav = -oo Viof^lA-ó, pft. pass. 
of or^tAim, I open, 7, 15. 

•OóÚAin, /., sufficiency, enough ; 
j?a-oa Áj\ rmócAin, long enough, 
3, 5. 

•Oub-coDtAD, deep sleep ; 1 n-A t>., 
wrapt in slumber, 9, 19. [Pro- 
nounced •oú-coIXa'ó]. 

"Out, m. (going), hence, chance, 
means ; nÁ j\Aib Aon -oub aij\ pn, 
that there was no means of doing 
that, 1, 1. 

eAfbAif),/., want; 50 mberó Aon 
e. CAinue oj\u, that you will have 
no one to talk to (lit. that there 
will be want of talk on you), 3. 4. 

éi]\ige, m.. act of rising ; a$ é. t>i, 
happening to her, 1, 1. 

éiúeAC, m., lie, lying, falsehood ; 
gen., -1§, 4, 9. 

duig. v., refuse, decline ; cond., 
Is. cond.. 6, 12. 

t?Á5Ainu, /.,=]:Á5bÁil, act of leav- 
ing k> 2 

JTAgÁbÚA = fAgÁbUA, J? AJCA, got, 

obtained ; 50 pAib -oeipeAo "oo 
tfiAici)" f. f?At) 6, that the end of 
your usefulness had been obtained 
(=z had arrived) long ago, 3, 5. 16 £octói]t, pAWe, int., fie ! 4, 9. 

VVaI'k\]', m.. excellence; a feAbAr*, 

how excellently, how well, 10,20. 

pevótn, /., effort; 50 bpul p. onu, 

you have a lot to do, 4, 8. 
JpeifCiJée, bound, 4, 8, 
IpógAnuA, useful, good, beneficial, 

3, 5. 
Vóilín. f., a little while, 8, 17. 
Vorm, m., inclination, desire ; cÁinic 
form £Á1|aí Ain, he felt inclined to 
laugh, 2, 3, 
p.iA-OA|A, 01., presage, Acwce, great 
effort of haste (that should be 
the presage of great perfor- 
mances), 9, 19. 
FtifiAif ce = pinuf , easy, 3, 4, 
Sádatd, m., need ; riAC 5. torn aóu 
cof , that I need only one foot, 
4,8. 
$eArm, short ; bA JeAttjA ^uja, soon, 

8, 17. 
£eiu, v., leap, start; -oo geiu a 
6|AoiDe le ViAUAf, his heart leaped 
for joy, 2, 2. 
^Iavi te. v., clear away, be off ; T)o 
glan beir\ he cleared awa}^ made 
off from the place, 10, 20. 
Stmn, /., sky, firmament ; dpi., 1 
n^lmnuib, lit. in firmaments = 
ever so far, &c, 8, 17. 
^luAif, v., move, proceed ; -oo 
JluAipeATMrx a Dur\iúr\ o]A]aa, the 
three of them proceeded, 6, 13. 
5or\UAt), m., famine, scarcity ; aoy\ 
CÚ15 púincín AtfiÁiri 5or\CAiT>, a 
single little starvation five pounds, 
4, 8. 
"SfveA-o, v. lash, hence, proceed 
quickly; -oo §j\e<yo fí léiúi, she 
went on swiftly, 8, 18, 
^peA-OA-ó, 97i., act of lashing, /icnce, 

walking smartly, 8, 17. 
l4|Aj\Aró. /., effort, attempt, aim; 

X)0 cu£ 1. fAoi, aimed at, 9, 20. 
Itrnn do, i\ perform or do great 
tilings for ; •o'imjAeAOAfA -oo, they 
performed or did the work for 
him, 10, 20. 
1mcigiin bom, I depart, start off ; •o'uncigeA'OAfi Anaon Leo, they 
both started off, 5, 10. 
1nfiuc, v., peer at, look sharply at ; 

3s. pft., 3, 6. 

lonpiAÓ, m., wonder ; úÁimz; 1. ain, 

he became surprised, 5, 10 [the 

locution here should be followed 

by fÁ or 1 "ocAob before an 

oif\eAo r*Ain, but the spoken 

tongue frequently omits these.] 

1cue, pp., eaten ; [bí] léue A^uf 

óIca Aije pém Apir* Ag Á CHIT) 

feAfv he and his men had eaten 

and drunk = had had their meal, 

8, 16 — [Apparently due to Eng.] 

1oúÍa, 711., haggard, 1, 1. [More 

usually/., gen., -Arm]. 
ÍAbAir\ cum, v., address one; t>o 
tAb|AA"OAr\ cui^e, they addressed 
or accosted him, 5, 11. 
Ía^, weak, hence, small ; ^urv Ia^ An 
■oiol . . cúi5púmur , ArtibliA'ÓAin, 
that five pounds a year ... is 
small pay, 5, 9. 
tÁiúr\eAC, adv., at once ; tÁiúf\eAC 

borm, all at once, 10, 20. 
LÁrh, /., hand ; au tÁirh, in hands, 

in progress, 6, 14. 
LÁn, m., full, best, entirety ; An tÁn 

a t>iciLL, at his full best, 8, 18. 
lÁÚAir\, /., spot ; An An t. pn, on 

that spot, there and then, 5, 10. 
teA'ób, m., a rag ; t. bocc, poor 

ragged fellow, poor chap, 9, 19. 
LeA-óbÁti, m., a tatterdemalion, a 

ragged person, 5, 10. 
leA& v., lay ; ^urt beAg nÁn leA£ 
An uajvtia oof pAOi, that he al- 
most laid the second (other) leg 
under him, that he almost placed 
his other leg on the ground, 5, 10 
— here one should rather ex- 
pect as Muns. usage gurv beAg 
nÁn Lei*; (or teo^), &c, the verb 
beA^ being used in this way only 
in Leath Chuinn, so far as is 
known, whilst in Muns. -oo teAg 
ré yé é = he felled him, he 
knocked him down. 
léA^, m., sl league, i.e., three miles ; "Poclóijt. 17 pi. in nA feAcc léis;, the seven 
leagues = ever so many leagues, 
9, 20. [Also Leige]. 
te^pACxxf , m. a bed, sleeping accom- 
modation, 7, 16. 
Leaf, m., = "oéAf, /. ear of corn ; 
#m., léir : 1 n-^gAit) gAcléir, to 
(corresponding to) every ear, 
G, 14, 

LeAC-clu^r , /., one ear, one of the 
two ears ; bi bar leir ,au a lé-AÚ- 
cluAir Aige, he had one of his 
palms on one of his two ears, i,e., 
he had the palm of his hand 
under the back of the ear, so as 
to extend the ear for the purpose 
of hearing, 5, 11. 

le-At-gu^la, /., one shoulder (i.e., 
one of the two) ; dat., 9, 20. 

LeAU-oinreac, /., half-fool, 10, 20. 
[Applied to both sexes]. 

Leaú-fúil, one eye, i.e., one of the 
pair of eyes, 9, 19. 

léig in Af\ léi§, levelled, ready, 6, 
13. [Pronounced Léi 5]. 

Leii;, v., let, place ; "Leig t)o ce^nn 
im ucu 50 póiLíti, place your head 
in my lap a little while, 8, 17. 

lei£ p'or An, v., forget to, remem- 
ber concerning (lit., let down on) ; 
nion lei£ ré ríor onú-A, he did 
not forget to them, he remem- 
bered to them, 10, 20. 

leir, with him, belonging to him ; 
cor leir, one of his legs, 2, 3. 

Leir, with him, at him ; niAn ir 50 
5ctii|\)?eÁ nA 5A"ÓAin leir, as 
though you had set the dogs at 
him, 10, 20. 

UmifiitigAÓ, m., the act of tying, 
or binding together (?); 45 I. 
bn&A*;, " weaving lies cleverly 
together," 5, 10. [Perhaps from 
Lat. limen (gen., liminis), a 
lintel, &c, which is derived from 
ligo, I bind, i.e., * ligmen~\. 

Viorn == letn', with my ; liom coir 
= lem' coir, along with me, 5, 9. 
[This shows confusion with liom, 
with me]. 

tic, f., colour, complexion ; pi., V.te ; 'd'aujuhJ a lice, his colour 
changed, he got pale, 9, 19. 

Locu, m., fault ; ní nÁn I. ,Ain, a 
thing for which no one could 
blame him, 5, 10. 

Lu-Aice, /., soonness ; a LuAiúe, how 
soon, 1, 1. 

tTlACA, m., a field for milking cows, 
a lawn, 8, 16. 

tn^gAt), m., mocking, humbugging ; 
45 m-A^A-D fúc^, humbugging 
them, 6, 13. 

mAijA^e for m&\\ 't> eAÚ=niAn 
bux> e&ó, as it were, in pretence, 
7, 14. 

tflAire, then, even, indeed, 4, 8. 

triA|\, as ; m,Anle, as to, concerning, 
in regard to, 5, 10; m&\\ beaó 
ré, as though he were, 6, 13. 

m AjvAn = muriAb (miWA + b, end. 
form of copula), if it is not ; 2, 
4. [rrujwi == ni4|\4 (=munA) 
+ An, whether ?] 

TH-An^AD, ?n., a bargain ; bío-ó 1 n-4 
m., let it be a bargain, " done !" 
7, 14. 

triAnu-rA = rnAn úurA, like you, 5, 
9. [The forms m^ntn, niAnAinn, 
and m.AfVA, are also quoted in 
footnote as existing]. 

meAbain,/., senses; Af a tfi., out 
of his senses, mad, 6, 13. 

ffle^n, quick, swift, 4, 8. 

meón, m., (nature, natural disposi- 
tion), hence, desire ; an tnéi"o bA 
rheón leó, as much as they de- 
sired, as much as their nature 
required, 7, 16. 

tTHfoe, 2nd. comp., the worse ; An 
rrnpoe Dxxm, is it any harm for 
me (is it the worse for me), 2, 4 ; 
man An rnipoe Le.AU péin é, if you 
have no objection to it yourself 
(if you think it not the worse), 
2,4. 

HIuLLac, rn., top; ó uiuLLac CAl-Atn 
(50 understood between the two 
nouns), from top to toe, cap-a- 
pie, 7, 14. 

HA, than ; hence, it is used as a par- 
ticle denoting what is not ex- 
pected, 8, 18. 18 poctóiju 1U\ 50, but that, that not, following 
another neg. ; 111 AbpAnn 11Á 50, 
•• I Jo not say but that" = I 
think, indeed I am sure, &c, 2, 3. 

nó = 'OAlA 110015, to be sure, in- 
deed (?) 3, 6; (3, 13; 10, 20. 

11611111011, a little minute, a moment, 
8, 18. 

piACA = pé aca, cipé aca, any of 
them, either of them, 6, 13. 

ptab, m.. bang, slam, great noise 
of knocking or bauging, 7, 15. 
[Cp. t)o foWb ye An T>o)Ati^ onm, 
he slammed the door against me]. 

pléAf^, v., burst ; ^y beA£ nÁn p. 
^Áiní aj\ Coy ye Cniop Leg under 
Belt almost burst out laughing, 
3, 6. 

pó^nÁp proper rate or ease (of 
walking) ; Ay a p., at his ease, 2, 3. 
[From Fr. progres, or Eng. pro- 
gress, but simulating a derivation 
from pó^, kiss, and nÁf, race. 
Also pnógjvÁf ]. 

poínueÁií, /'., act of pointing ; a£ p. 
A|\, pointing to, 8, 17. 

Pj\eif ,/., price, 7, 14. [Also pneAf ; 
cp., b|\eAb, b|\eib from bribe']. 

flAOAnc, wi., sight ; pm CAitteA'ó 
y. oyt&, until sight was lost of 
them, until they were out of 
sight, 8, 17. 

néit>, ready, 8, 16 ; easy ; 50 yew, 
easy ! 8, 18. 

■ReifeAiiiAil, abundant, plentiful, 
7, 14. [From neif e, nerófe, neip, 
plenty ; cp., jveif , a span ? Also 
^eiD^eAiiiAil. v^p. pyeiy from 
price, b]Aeib from bribe], 

ttéiceAC, act of settling or agreeing ; 
y. bom-rA, to agree with me, 
3,4. 

TiiAbAC, grey one, an euphemism 
for -oiAbAl, devil, used as a strong 
neg.; ah jMAbAC -oe nay, the deuce 
of it that not =* it is not that 
not ; ah y. *oe nÁj\ beinb, you 
may be sure that he cooked, ac- 
cordingly he cooked, 2, 3 ; |A. ntiAinne, not a hair, nothing, 4, 8. 

niAiii, ever, at any time; ^ac Aon 
ceArm yi&xh •oiob, erery siugle 
one of them, 4, 7. 

R1A11UA, prepared, in readiness, ar- 
ranged, 8, 16. 

flic, m., running, course ; nic a 
fAOgAil, during their lives, 10, 
20. 

Uic, v., run ; y\t ye teo, it occurred 
to them, they thought, 1,1. 

1lié te, v., succeed ; -oÁ niúf eAO leif , 
if he succeeded, 6, 13. 

Uoitéiú, /. a lock of wool, hence, an 
ear of corn, 6, 14. [Probably to 
be identified with the literate 
noicteiú (elong?) which occurs 
in the following : " Uahoicc 1£eóy- 
goine Ann pn po ■oiAtriAin ah 
feA^A 1 no úeAfccAi^ neAtn An 
nA noicteiú "j caoL nA ccAomfbAC 
teif 1 "oo nigne boiú béUhÁip 
bnonnfAi|\pncc •] cti^ pleAf^ 
ca]a a |?eicce -j Tiion uau a •oeAg- 
UAcUAn, "|c," p. 211, MS. 24, P. 5, 
RI.A.J 

Wwo, m., a thing ; ywo eile, more- 
over, besides, 3, 5. 

SaoJaIuacu (also spelt y aoJIacu), 
/., the whole world, 1, 1. 

'S-oóig^if vó^, lit* it is a n ^>pe 
(or supposition) = then, in that 
case, 5, 10. 

SeACjwi, in., straying; gen. -Ám; 
cun peAcpÁm, where it could not 
be found again (lit. to straying), 
9, 20. 

SéinfeÁit, v., to become wearied, 
" to be winded ;" 5unféi|\feÁlAD 
m. ni U., until M. Ní R. was out 
of breath, 8, 17. 

Seo, this ; cAme yeo yy Ainm -ouic, 
what is this your name is ? 3, 5. 
[Op. Northern form, c'Ainm feo 
«?] 
S^aoiI, v., loosen ; -oo f^Aoil ye y a 
cpuoAl, he started off to walk 
with all speed (lit, he loosened 
into the walk), 9, 20. ■poct-oi^. 19 S^eon, m. t wildness, wild look, 
startled appearance, 2, 3. [Also 
f^OAti, both being in use in 
Muns.]. 
SílúeAf = -oo y AoiteAi!) (or x>o f\Aoit 
t)AOine), pft., pass, (auton.) of 
fAoitim, I think ; 7, 15. [There 
appears to be a tendency in the 
spoken tongue to distinguish be- 
tween -ÚAf, -te&y, as auton., and 
the usual -&ti, -e&ó as pass., 
endings']. 

Sío^uróeAÓu, /., eternity, 3, 5. 

SmbAt, m., walking, journey ; nioj\ 
b'fA'OA x>o jta ur\, he had not 
been long walking, 2, 3 ; progress ; 
aj\ y., in progress, going on, 4, 6. 
See r^AOit. 

Smo^, ?n., a word, a squeak ; ni jAAib 
fmo^ Ay mo "Ú. "O., my (hero) D. 
D. said not a word, 9, 20. 

SócAin, /., any saleable thing, as 
cows, sheep, &z.,pl. -ni, 7, 14. 
[For foctfiAirm = fo-AcrhAirm, 
i. e., yo + Acrh Airm]. 

Só§ac, joyful, glad, 2, 3. 

Sp|AionnlAiúe, niggardly, stinted, 
6, 12. [The Deisi pronunciation 
is sprouN'-Lu-hg, which taken 
together with the Desmond 
sound, clearly points to our 
present spelling. To spell rpjuúti- 
ÍAiúe is not correct]. 

SpjAiof, m., dry twigs, 5, 10. Also 
yy>y\oyy&. 

S|\Atin,/., a snore ; ctoiptn mAf\ a 
beA-ó fjvArm, I hear what seems 
to be a snore, 8, 18. 

S{\Armc A]Wi ac, f.,freqventative v. n., 
continued snoring, 9, 19 : dat., 
8, 18. 

Sj\oic, v. s reach; 3 pi. pft., 7, 15. 

ScÁi|A, /., effort, what is performed 
in one effort, 7, 15. 

SuAon, v., cease, stop, pause ; 3 pi. 
pft., 7, 15. 

ScpeAtlAt) = rxeAttAÓ, 7ii., act of 
squirting ; a$ y. éiúig, telling lies 
wholesale, 4, 9. 

Suit,/., eye; pit teip, one of his 
eyes, 6, 13. 

Suit te pMCAinu, Eye for Seeing, 7, 14. 
Sutu. m., pleasure, merriment ; gen. 

r uitc, 8, 18. 
UAbAij\c y aoi, attempting, aiming 

at, 6, 13. 
UAinuugA'ó, m., dampness, wetness, 

5, 10. 

CAtt, yonder, in the other world, 

in the world to come, 3, 5. 
UAOf£, v., drain from, wipe off (x>e) ; 

"oo ÚAOf %y& Attuf T>e, you could 

drain perspiration off him, 5, 10. 
UÁÚAf = cáúajv, impcrs. pass, (auton.) 

pres., people are, they are, 2, 2. 
UeAÓc, act of coming : ceAéu 

úajaau, mention (" tell") of you, 

3,5. 
UeA]AC scarce, scant, 7, 14. 
UeAfAioe, hot, warm ; 50 uiu§ 

ceAfAi-óe, quickly and hotly, 

6, 13. 

U15 aj\, v., " come on " = meet or 
find suddenly in a position not 
at all expected ; cahsa'oajv &\\ 
ye&y, 1 n-A feAfAtri 1 bpÁipc riiójx, 
they suddenly saw (or came 
across) a man standing in a big 
field. 5, 11. 

Uoifg, conj., on account of, because 
of, 7, 14. 

Uof ac, m„ beginning front ; Afv 
cofAC, in front, 8, 17. 

Uf\AOCCA, p*p-> wearied out, 8, 17. 

U|\éiú, prostrate ; •o'fÁ^Ainc uj\éiú, 
to fell them with a shot, G, 13. 

UuAi]Mf5, /., tidings ; aj\ a u., in- 
quiring for her, 1, 1. 

Uuic, v., fall ; *oo úuiu a cyvoit)e aj\ 
ah teAt>b bocc, the poor fellow's 
heart fell (== he got discouraged) 
9, 19. 

VI Aim, from me, hence, wanting 
from me ; ni't UAim acu cahic, 
I want nothing so much as talk, 
talk is the very thing I want, 
2, 4. 

Új-OA^cÁfAC, breezy, confident, au- 
thoritative ; adv., 7, 15. 

tJmie, about him, on him ; cui|\ a 
cum éAT>Ai§ untie, he dressed 
himself, 1, 2. Date Due CORRECTION. P. 18, jvoitétú: Delete note; t xoicleic = ^o + cteic-cleAÚ, 
a wattle. BOSTON COLLEGE 3 9031 030 55934 8